Bod č. 21

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie podľa Prílohy č. 1 za sekciu právnych služieb


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.