Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, na realizáciu TIOP č. 7, pre Železnice Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.