Bod č. 29

Návrh na zriadenie vecného bremena v prospech hlavného mesta SR Bratislavy v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí RUŽINOVSKÁ RADIÁLA“, k. ú. Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.