Bod č. 3

Memorandum o rozdelení štátnej dotácie poskytnutej Hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súvislosti s potrebou zmiernenia negatívnych dôsledkov inflácie na rozpočty účastníkov tohto memoranda (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.