Bod č. 20

Návrh na menovanie zástupcov za zriaďovateľa do rady školy pri Základnej umeleckej škole Istrijská a pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta Panenská v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.