Bod č. 14

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nizkoprahový útulok a zariadenie opatrovateľskej siužby Sv. Lujzy de Marillac


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.