Bod č. 11

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov a nájmu zariadenia kuchyne v Domove jesene života


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.