Bod č. 7

Návrh na schválenie termínov obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru vo výmere 51,06 m m2 na Pribišovej 8 v Bratislave, k.ú. Karlova Ves.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.