Bod č. 46

Návrh na uplatnenie alebo neuplatnenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 668/42 a 668/48, Karloveská ulica, vo vlastníctve Martina Blažeka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.