Bod č. 43

Prehľad zrealizovaných rekonštrukcií na objektoch základných umeleckých škôl a centier voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2023 a plán rekonštrukcií pre rok 2024


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.