Bod č. 42

Návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1003/2017 zo dňa 20. 11. 2017, ktorým boli schválené zásady vybavovania sťažností v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 261/2015 zo dňa 24. 9. 2015, ktorým boli schválené Zásady vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 743/2017 zo dňa 29. 3. 2017, ktorým bol schválený Dodatok č. 1 k Zásadám vybavovania petícií v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.