Bod č. 17

Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.