Bod č. 15

Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky k "Vybraným položkám príjmov obcí" v kontrolovanom subjekte Hlavné mesto SR Bratislava a o prijatých opatreniach


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.