Bod č. d

Informácia o riešených škodách a záveroch k nim prijatých na Magistráte hlavného mesta SR Bratislavy, Mestskej polícii hlavného mesta SR Bratislavy a v organizáciách zriadených Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.