Bod č. 46

Informácia o účasti členov – poslancov a neposlancov na zasadnutiach komisií Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.