Bod č. 39

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 23026/20 a nasl., Révová ulica, Ing. Borisovi Deglovičovi, MPH a Ing. Soni Deglovičovej ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.