Bod č. 37

Návrh na zverenie drobného hnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy do správy mestskej príspevkovej organizácie Komunálny podnik Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.