Bod č. 23

Návrh na vstup hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava do medzinárodnej organizácie EFUS (Európske fórum pre mestskú bezpečnosť) (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 3. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.