Bod č. 21

Správa o bezpečnostnej situácii na území mesta Bratislava za rok 2022 (MATERIÁL BUDE PREROKOVANÝ AKO 1. BOD PO INTERPELÁCIÁCH)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.