Bod č. 18

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, pre Odvoz a likvidáciu odpadu a. s. za účelom vybudovania zberného dvora


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.