Bod č. 12

Informácia o riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2022 a návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2022, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.