Bod č. 10

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o určení názvu novovzniknutej ulice a verejného priestranstva v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.