Bod č. 18

Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov v Plavárni Pasienky pre Slovenskú plaveckú marketingovú s. r. o. so sídlom v Bratislave ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.