Bod č. c

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Medzilaborecká 1, Medzilaborecká 6. 8, 10, 12, 14, Medzilaborecká 23, 25, 27, 29, Palkovičova 7, Palkovičova 13, Kulíšková 21, 23, Kvetná 16, Staré záhrady 2, Staré záhrady 4, 8, Andreja Mráza 6, Súmračná 11, Staré záhrady 10, Košická 50, Svätoplukova 33. 35, 37, Korytnická 5, Korytnická 6, Korytnická 7, Tbiliská 27, Púpavova 38, 40 - Pustá 1, 3, 5, 7, Hany Meličkovej 2, Hany Meličkovej 8, Jamnického 16, Majerníkova 18, 20, 22, 24, 26, 28, Jána Stanislava 19, 21, 23, 25, 27, Ľudovíta Fullu 58, Hlaváčikova 14, Studenohorská 73, Hálova 13, Wolkrova 35, Černyševského 1, 3, Zadunajská cesta 1, 3, 5, Zadunajská cesta 7, Planckova 4, Pečnianska 11, Gessayova 35, Haanova 44, Blagoevova 18, Vígľašská 11, 13, Znievska 11, Krásnohorská 1, 3, Smolenická 12, Holíšska 20, Jasovská 45, vlastníkom bytov a nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.