Bod č. 69

Návrh na odpustenie dlhu v sume 2014,94 EUR - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.