Bod č. 66

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1141/2010 zo dňa 07. 10. 2010


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.