Bod č. 62

Návrh na vysporiadanie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti v k. ú. Staré Mesto, Radlinského 6 (Hasičská poisťovňa) - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.