Bod č. 61

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvorenej parc. č. 964/24, do správy mestskej časti Bratislava-Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.