Bod č. 60

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Devínska Nová Ves, parc. č. 1428/26 - 32, do správy mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.