Bod č. 57

Návrh na predaj nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Lamač, pozemkov parc. č. 737, parc. č. 738, parc. č. 739, parc. č. 740 a stavby súp. č. 1267 - Predkladateľ stiahol materiál z rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.