Bod č. 56

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave , k. ú. Vinohrady, parc. č. 5620/105, parc. č. 5620/106 a parc. č. 5620/107 na Rozvodnej ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.