Bod č. 55

Návrh na predaj pozemkov pod garážami v Bratislave, k. ú. Vinohrady, vlastníkom stavieb - garáží na Jelšovej ulici


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.