Bod č. 51

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 9380/4 - Uznesenie k materiálu nebolo prijaté.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.