Bod č. 50

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 540/6, parc. č. 540/7 a parc. č. 540/8 na ulici Líščie údolie


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.