Bod č. 49

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1426/299, parc. č. 1426/300, parc. č. 1426/301, parc. č. 1426/302, parc. č. 1426/303, parc. č. 1426/305, parc. č. 1426/306, parc. č. 1426/307, parc. č. 1426/308, parc. č. 1426/309, parc. č. 1426/310, parc. č. 1426/311, parc. č. 1426/312, parc. č. 1426/313, parc. č. 1426/314, parc. č. 1426/315, na ulici Hany Meličkovej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.