Bod č. 45

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, novovytvorených parc. č. 4723/22 a parc. č. 4723/25, Záporožská ulica, Bratislava, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.