Bod č. 44

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k. ú. Lamač, parc. č. 3119/3, Cesta na Klanec, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.