Bod č. 42

Návrh na schválenie predaja nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, pozemkov parc. č. 4641/128 a parc. č. 4641/129, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže, Drotárska cesta


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.