Bod č. 39

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 190/4 v Bratislave, k. ú. Rusovce


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.