Bod č. 36

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2367/1 a parc. č. 1278, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5349/6, pod kontajnerovými stanovišťami


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.