Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 298/2, parc. č. 974, parc. č. 1287/1, parc. č. 4590, parc. č. 1966 a parc. č. 1021, na užívanie prístupov k nebytovým priestorom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.