Bod č. 31

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, pre spoločnosť MEDIAL ŠENK ,spol. s r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.