Bod č. 22

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/4, Sosnová ul., ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.