Bod č. 11

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o určovaní názvov ulíc v mestských častiach Bratislava–Devínska Nová Ves, Bratislava-Jarovce a Bratislava-Vajnory


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.