Bod č. 1

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 08. 2011 a niektorých jeho ďalších uznesení


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.