Bod č. l

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome Svidnícka 15,17,19,21, Solivarská 21, Medzilaborecká 12, Mierová 22, Sklenárova 18,20, Sklenárova 22,24, Slatinská 2,4, Slatinská 10,12, Lotyšská 2,4,6,8, Hany Meličkovej 9, Ľudovíta Fullu 60, Koprivnická 36, Studenohorská 25, Ševčenkova 8, Ševčenkova 6, Hálova 13, Markova 7, Pečnianska 33, Černyševského 9, Černyševského 31, Mlynarovičova 9, Šustekova 25, Vígľašská 3, Beňadická 32, vlastníkom bytov a nebytových priestorov.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.