Bod č. f

Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených finančnou kontrolou v mestskej rozpočtovej organizácii Základná umelecká škola, Exnárova 6, Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.