BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. c

Informácia o zapojení mesta Bratislavy do projektu v rámci výzvy CENTRAL EUROPE, Priorita 4 – Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktivity miest a regiónov, konkrétne rozvoj polycentrických sídelných štruktúr a územná spolupráca


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.