Bod č. 8

Návrh priorít a krokov na realizáciu cieľov a aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta Bratislavy a hodnotenie jeho členstva v medzinárodných organizáciách


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.