Bod č. 59

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1173/2006 zo dňa 28.09.2006, č. 53/2007 zo dňa 01.03.2007 a č. 59/2011 zo dňa 31.03.2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.